Odblokowanie pliku PDF

Odblokowanie pliku PDF

Odblokowanie pliku PDF zabezpieczonego hasłem uprawnień jest możliwe między innymi na stronie: http://freemypdf.com/ (max. 400MB).

Opis zabezpieczeń PDF

Standardowy system ochrony plików PDF może mieć dwa różne hasła: hasło do otwarcia dokumentu i hasło uprawnień. Hasło otwarcia dokumentu znane również jako hasło użytkownika. Każdy kto próbuje otworzyć plik PDF musi najpierw wpisać hasło. Hasło uprawnień znane również jako hasło główne lub hasło właściciela. Odbiorca nie potrzebuje hasła do otwarcia dokumentu, ale musi wpisać hasło uprawnień, aby mieć możliwość zmiany, kopiowania, drukowania dokumentu lub zmiany innych zabezpieczonych hasłem funkcji. Jeśli plik PDF jest zabezpieczony obydwoma typami haseł, można go otworzyć hasłem użytkownika, ale tylko hasło uprawnień pozwala użytkownikowi na zmianę zablokowanych funkcji.

Używane algorytmy szyfrujące były ulepszane w rozwoju PDF – do PDF w wersji 1.4 zostały wykorzystane tylko 40 – bitowe klucze. Później nadeszły 128 – bitowe klucze zabezpieczeń, a począwszy od wersji 1.6 zostało dodane szyfrowanie AES. W programie Acrobat 9 zostały wprowadzone 256 -bitowe klucze AES. Jednakże, system bezpieczeństwa PDF jest realizowany tak, że pliki z ograniczeniami mogą zostać odszyfrowane natychmiast, niezależnie od długości hasła, nawet te z 256 – bitowymi kluczami.

Dokument z hasłem do otwierania, przy użyciu 40 – bitowego klucza, można odszyfrować na nowoczesnym komputerze w mniej niż jeden dzień za pomocą gwarantowanej metody deszyfrowania. Aby otworzyć dokument ze 128 lub 256 – bitowym kluczem, może być używane tylko oprogramowanie typu Brute Force.