Konwerter plików vcf (vCard)

Konwerter plików vcf (vCard) służy (jak sama nazwa wskazuje) do zmiany formatu wizytówek.
Poniżej znajduje się skrypt, który przekonwertuje plik z wyeksportowanymi kontaktami w formacie vCard (plik z rozszerzeniem .vcf) do innych formatów.
Pliki wyeksportowane do formatu CSV można otwierać za pomocą takich aplikacji, jak MS Excel, LibreOffice Calc, czy też systemowym notatnikiem (Notepad, Gedit, TextEdit, itp.).

Udostępniam zaktualizowaną wersję skryptu (0.8.9) z dnia 21 grudnia 2014. Tym razem w oryginale (bez tłumaczenia). Autorem skryptu jest thomascube.


Konwerter plików vcf (vCard) może być użyty również do przenoszenia kontaktów pomiędzy telefonami różnych producentów. Często zdarza się, że zmieniając telefon, zmienia się też jego producent, a przeniesienie kontaktów pomiędzy nimi potrafi być kłopotliwe. Na szczęście większość współczesnych telefonów potrafi wyeksportować kontakty do pojedynczego pliku vcf.