Automatyczne wstawianie przykładowej treści w procesorach tekstu

Procesor tekstu to zaawansowany edytor tekstowy. Najczęściej używane i zarazem najbardziej rozpowszechnione to Word (część pakietu Microsoft Office) oraz Writer (część pakietów OpenOffice oraz LibreOffice). Istnieją również inne procesory tekstu ale są raczej niszowymi produktami.

Procesor tekstu Microsoft Word

W Microsoft Word można wstawić zarówno „przykładowy tekst” jak i stosowany w poligrafii „Lorem ipsum”. Ten pierwszy zmienia się wraz z wersjami MS Office. Może to być fragment pliku pomocy lub inny tekst który według Microsoftu będzie się do tego nadawał.

Przypadkowy tekst (random)

Przypadkowy tekst możemy wstawić wpisując w treści dokumentu =rand() i wciskając Enter. Znowu w zależności od wersji pakietu MS Office będzie to różna ilość tekstu. Aby wymusić własną ilość tekstu w nawiasie należy podać liczby, które będą kolejno odpowiadały za ilość wstawionych akapitów oraz ilość zdań w każdym z akapitów. Liczby te należy rozdzielić przecinkiem, np. =rand(5,2) + Enter wyświetli pięć paragrafów z dwoma zdaniami w każdym z nich.

Lorem ipsum

Aby zamiast przypadkowego tekstu (wypisywanego w języku w jakim jest używany pakiet MS Office) wyświetlić tekst nazywany Lorem ipsum w języku łacińskim należy użyć tej samej składni polecenia ale zamaist „rand” należy wpisać „lorem„. Będzie to wyglądało w następujący sposób =lorem() + Enter lub =lorem(5,2) + Enter.

Procesor tekstu Writer

Procesor tekstu Writer z pakietu LibreOffice wymaga innego działania aby uzyskać efekt podobny do tego z MS Word. Dla jednych okaże się łatwiejszy do zapamiętania i użycia, a innym nie będzie to robiło żadnej różnicy.

Przypadkowy tekst-wypełniacz

W polskiej wersji językowej LibreOffice przypadkowy tekst-wypełniacz (tak jest nazwany w programie) można uzyskać wpisując litery TW + klawisz F3. Tutaj niestety nie mamy możliwości dodawania parametrów co do ilości paragrafów i zawartych w nich zdań.

Lorem ipsum

Podobnie jak przy tekście-wypełniaczu – fragment tekstu Lorem ipsum można uzyskać poprzez wpisanie LOREM i wciśnięcie klawisza F3. Przy Lorem ipsum również nie ma możliwości dodania parametrów co do ilości wierszy i zdań w akapicie.

Autotekst

Wstawianie powyższych przykładowych tekstów za pomocą skrótów może być szybkie i pomocne dla osób które w miarę często z tego korzystają. Natomiast osoby które chcą skorzystać z wstawiania autotekstu sporadycznie łatwiej zapamiętają inny sposób. Wystarczy z górnego paska menu wybrać kolejno:
Narzędzia –> Autotekst… –> Standard i z rozwiniętej listy wybrać Lorem Ipsum lub Przykładowy tekst-wypełniacz. Jak można zaobserwować w oknie Autotekst jest dużo więcej przykładowych automatycznych tekstów do wstawienia oraz można tworzyć własne szablony autotekstu. Okno Autotekst można przywołać za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+F3.

Okno Autotekst
Autotekst

Podsumowanie

Więcej o przykładowym tekście Lorem Ipsum przeczytać można na stronie https://pl.lipsum.com/ Można tam przeczytać między innymi skąd się wziął tekst Lorem Ipsum, czym jest, do czego go używać i poznać przykładowe fragmenty. Na tej stronie dostępny jest również generator tekstu