Profile sieci Wi-Fi w Windows 8 i Windows 8.1

Profile sieci Wi-Fi w starszych systemach Windows występowały w formie graficznej. W systemie Windows 8 i Windows 8.1 interfejs graficzny został usunięty.

Jak zatem wyświetlić profile sieci Wi-Fi w Windows 8 i Windows 8.1? Sprawdźmy to.

Jeżeli chcemy zobaczyć listę zapisanych profili i na przykład zmienić ich kolejność to mamy dwie możliwości.

Pierwsza z nich to wykorzystanie wbudowanego w system wiersza poleceń lub Windows PowerShell.

Aby go uruchomić wciskamy kombinację klawiszy Win+x i z menu wybieramy „Wiersz poleceń” lub „Windows PowerShell”. Ja wybrałem Windows PowerShell. W wierszu poleceń wpisujemy:

netsh wlan show profile

na liście pojawiają się nazwy interfejsów sieciowych i zapisane w nich profile sieci według kolejności w jakiej Windows będzie próbował się łączyć po uruchomieniu.

Aby zmienić kolejność sieci dla danej karty sieciowej wydajemy następującą komendę:

netsh wlan set profileorder name= ”KonticN” interface=”Wi-Fi” priority=1
netsh wlan set profileorder name= ”Kontic” interface=”Wi-Fi” priority=2

W powyższej komendzie należy zastąpić wartości Kontic i KonticN odpowiednimi nazwami profili sieci Wi-Fi. Im mniejsza liczba na końcu, tym wyższy priorytet, więc sieć z priorytetem=1 będzie pierwsza, jeżeli nie zostanie odnaleziona, lub nie uda się z nią połączyć, to Windows 8 będzie próbował łączyć się z siecią o priorytecie=2, później =3, itd.

Aby wyłączyć automatyczne łączenie się z konkretną siecią należy wydać poniższe polecenie zastępując „Kontic” wybraną nazwą sieci. Po wydaniu poniższego polecenia, z wybraną siecią będzie trzeba łączyć się ręcznie.

netsh wlan set profileparameter name=”Kontic” connectionmode=manual

Zbędne profile kasujemy komendą

netsh wlan delete profile name=”Kontic”

Druga możliwość wyświetlenia i zmiany profili sieciowych Wi-Fi w Windows 8 i Windows 8.1 to użycie zewnętrznego darmowego programu. Często producenci kart sieciowych dołączają odpowiednie oprogramowanie do zarządzania profilami sieci, np. Intel WirelessPRO. Jeżeli nasz producent nie oferuje takiego oprogramowania możemy skorzystać z innego oprogramowania, np. WiFi Profile Manager 8 napisanego przez Lee@TWC.

UWAGA

W systemie Windows 8.1 Update 1 (kompilacja 6.3.9600), Microsoft dodał do systemu w formie graficznej możliwość zarządzania sieciami Wi-Fi, a więc nie ma potrzeby stosowania zewnętrznego oprogramowania, czy też wiersza poleceń.